Tóm tắt dòng thời gian Avatar The Last Airbender & Legend of Korra

31
Rate this postTóm tắt dòng thời gian Avatar The Last Airbender & Legend of Korra

Script: Vi Lê
Voice: Huy Anh
Video: Quang Đạt, Sơn Nguyễn

► Liên hệ quảng cáo/For Promotion: [email protected]
► Subscribe:
► Cửa Hàng:

Social Media!

Fanpage:
Nhóm:
Instagram:
Reddit:
Website: (đang bảo trì)

——————————————————————————–

Tất cả những tài liệu được sử dụng dưới dạng “Fair-used”. W2W Cartoon không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Nếu các cậu muốn xem, thì hãy xem trên những trang chính thống hoặc mua DVD để ủng hộ tác giả. Chúng tớ sẽ không đưa cho các cậu nhưng link xem trên mạng, để tôn trọng bản quyền tác giả.

All materials are under “Fair-used” under section 107 of the US Copyright Act 1976. If you are interested, buy DVD or watch on their original providing channel. We will not give you any free online-watching platforms.

#W2W #TómTắt #TimelineAvatar #AvatarTimeline #AvatarTheLastAirbender #TheLegendofKorra

Tag: Avatar The Last Airbender, Legend of Korra, The legend of korra, Airbender, Avatar, Tóm tắt dòng thời gian, Dòng thời gian, Avatar Timeline, Timeline Avatar, Dòng thời gian Avatar, Tóm tắt dòng thời gian Avatar The Last Airbender, Korra, Aang, aang tap 1, aang avatar, aang die, aang vs, Korra avatar, korra fight

Xem thêm bài viết Giải Trí khác: http://máp.vn/category/giai-tri

Nguồn: http://máp.vn

31 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *